Valtion liikenneväylien suunnitteluPlanering av statens trafikleder
Suomi

Saavutettavuusseloste

Väylävirasto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Valtion liikenneväylien suunnittelu.fi -sivustoa. Selosteeseen eivät kuulu seuraavat osiot, joiden saavutettavuutta ei ole arvioitu:

 1. Sivuston sisältöä ei ole rajoitettu vain tiettyyn näyttölaitteen asentoon, kuten pysty- tai vaakasuuntaan (WCAG 1.3.4)
 2. Kuulutus- ja Kutsu vuorovaikutukseen -pdf -tiedostot

Saavutettavuuden tila

Valtion liikenneväylien suunnittelu.fi täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettavaa sisältöä

Jäljempänä mainittu Muu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä: Kohtuuton rasite

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan:

Kuvat ja videot:

 1. Joillain videoilla ääniraita ei kata videon sisältöä (WCAG 1.2.5)

Valikot ja linkit:

 1. Leipätekstissä olevat linkit on erotettu pelkällä värillä (WCAG 1.4.1)
 2. Osa sivustolla olevista linkeistä eivät ole selkeästi tunnistettavissa. (WCAG 1.4.1)
 3. Osa sivuston ulkopuolelle vievistä tai tiedoston avaavista linkeistä on merkitty puutteellisesti. (WCAG 1.3.1, 2.4.4)
 4. Väyläviraston ja Ely-keskuksen sosiaalisen median ikoneilla ei ole saavutettavia nimiä. (WCAG 1.1.1)
 5. Navigaation sivustopolussa (murupolussa) ylimääräisiä linkkejä, jotka eivät vie mihinkään (WCAG 2.4.4)
 6. Ylimääräinen linkki Tietoa suunnittelusta -sivuvalikossa. (WCAG 2.4.4)
 7. Asianomaisen oikeudet tekstin rivikorkeus on alle minimiarvon. (WCAG 1.4.8.)
 8. ARIA-Määritteitä tulee käyttää laajemmin (WCAG 1.3.6)

Sivustorakenne

 1. Otsikkotasojen järjestelmällisessä käytössä on puutteita. (WCAG 1.3.1)
 2. Ruotsinkielisellä Saavutettavuus-sivulla on tekstisisältö suomeksi. (WCAG 2.4.4)

Muu sisältö

 1. PDF-tiedostot eivät ole täysin saavutettavia

Sovellettava lainsäädäntö ei kata seuraavaa sisältöä:

Tiettyjä sivuston toiminnallisuuksia ei ole saavutettavuusarvioitu. Sivuston ruotsinkielistä kieliversiota ei ole saavutettavuusarvioitu.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 28.02.2023.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta.

Voit pyytää tietoja tai palvelun saavutettavassa muodossa niiltä osin kuin saavutettavuuden vaatimukset jäävät täyttymättä pyytämällä näitä tämän palauteprosessin kautta.

Voit ottaa Väylävirastoon yhteyttä seuraavilla tavoilla:

Puhelin: 0295 34 3000 (arkisin klo 8-16.15)
Sähköposti: kirjaamo@vayla.fi

Pyrimme vastaamaan palautteisiin viivytyksettä, viimeistään kahden viikon kuluessa yhteydenotosta.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Saavutettavuusvaatimukset.fi-sivusto

saavutettavuus@avi.fi

vaihde 0295 016 000

Puutteiden korjaaminen

Sivuston saavutettavuudessa olevat puutteet pyritään korjaamaan teknisiltä osilta vuoden 2023 loppuun mennessä.

Väylävirasto logo
Ely logo

Valtion väylien suunnittelu on kansalaisten, sidosryhmien ja viranomaisten välinen maanteiden ja rautateiden lakisääteisten suunnitelmien vuorovaikutuskanava.

 • Väylävirasto.fi
 • Ely-keskus.fi

Väyläviraston sosiaalinen media

Ely-keskuksen sosiaalinen media